Firebase Admin SDK C#.NET API Bağlantısı

Firebase kullanıyorsanız ve tüm kullanıcıları listele, kullanıcı sil, bildirim gönder.. gibi tüm kullanıcılara erişim yetkisi gerektiren işlemler yapmak istiyorsanız,  Firebase Admin SDK kullanmanız gerekiyor.
Firebase Admin SDK ise 4 platformu desteklemektedir. Bunlar: Node.js, Java, Go, Phyton.

Bu dillerden biri ile geliştirme yapacaksanız buradan dökümantasyonlara ulaşabilirsiniz.

Eğer .Net kullanmak istiyorsanız (mesela .net core api, mvc, console app..) Firebase’in resmi olarak desteği mevcut değil. Bende rest api üzerinden erişim sağlayabildim. Şimdi projemize nasıl ekleyebiliriz adım adım inceleyelim.

Öncelikle firebase authantication işlemi sağlayabilmek için projemize firebase console’ dan indirdiğimiz json dosyasını ekliyoruz.

 

Daha sonra Nuget Package Manager’den “Google.Apis.Auth” kuruyoruz.

Kodlar:


using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using System;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web.Script.Serialization;

namespace Piri.Vehicle.Services.Api.Service
{
 public class GoogleOAuthService
 {
  public GoogleOAuthService()
  {
  }

  public async Task<string> GetToken()
  {
   GoogleCredential credential;
   using (var stream = new System.IO.FileStream("serviceAccountKey.json", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read))
   {
    credential = GoogleCredential.FromStream(stream).CreateScoped(
    new string[] {
    "https://www.googleapis.com/auth/firebase.database",
    "https://www.googleapis.com/auth/firebase.messaging",
    "https://www.googleapis.com/auth/identitytoolkit",
    "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email"});
   }
   ITokenAccess c = credential as ITokenAccess;
   return await c.GetAccessTokenForRequestAsync();
  }

  public bool SetUserClaims(string accessToken, string userId, int roleId)
  {
   try
   {
    WebRequest tRequest = WebRequest.Create("https://www.googleapis.com/identitytoolkit/v3/relyingparty/setAccountInfo");
    tRequest.Method = "post";
    tRequest.ContentType = "application/json";

    JObject data = new JObject();
    data.Add("localId", userId);
    data.Add("customAttributes", "{'roleId':"+ roleId.ToString()+"}");

    Byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(data.ToString());
    tRequest.Headers.Add($"X-Client-Version","Node/Admin/5.5.0");
    tRequest.Headers.Add($"Authorization"," Bearer " + accessToken);
    tRequest.ContentLength = byteArray.Length;
    using (Stream dataStream = tRequest.GetRequestStream())
    {
     dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
     using (WebResponse tResponse = tRequest.GetResponse())
     {
      using (Stream dataStreamResponse = tResponse.GetResponseStream())
      {
       if (dataStreamResponse != null)
        using (StreamReader tReader = new StreamReader(dataStreamResponse))
        {
         String sResponseFromServer = tReader.ReadToEnd();
         string str = sResponseFromServer;
        }
        else return false;
      }
     }
    }
    return true;
   }
   catch (Exception ex)
   {
    string str = ex.Message;
    return false;
   }
  }
 }
}

Kullanımı;

var service = new GoogleOAuthService();

var accessToken = service.GetToken().Result;

service.SetUserClaims(accessToken, user.Id, user.RoleId);

service.SetUserClaims(accessToken, "3guı4ut4uothu2h4touh23oıth", "admin:true");

Kodlara github linkinden ulaşabilirsiniz:

“Firebase Admin SDK C#.NET API Bağlantısı” üzerine 2 yorum

 1. uzak sunucadan mref.child(“urunler”).setvalue(hashmap)
  gibi veritabına ekleme yapabiliyormuyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.