C# ile mongoDB Bağlantısı (Insert, Update, Delete, Select işlemleri)

C# ile mongoDB bağlantısı kurmak için öncelikle Visual Studio NuGet Packages üzerinde “Official MongoDB C# Driver” yazarak mongoDB driverlerini kuruyoruz.
Kurulumdan sonra gerekli mongoDB kütüphaneleri projemize ekleniyor.

Öğrenci nesnesini  Json formatında Ogrenci adındaki koleksiyona (tablo) ekliyoruz.

static void OgrenciEkle()
{
 MongoClient client = new MongoClient();
 
 MongoServer server = client.GetServer(); //Yerel bilgisayardaki mongoDB'ye bağlanılıyor
 
 MongoDatabase db = server.GetDatabase("Ogrenciler"); //Ogrenciler adındaki veritabanına bağlantı sağlanıyor
 
 var ogrenciler = db.GetCollection("Ogrenci"); //Ogrenci adındaki koleksiyona bağlanılıyor
 
 //Ekleme işlemi yapılıyor
 ogrenciler.Insert(new BsonDocument
 {
    {"Ad","Yunus"},
    {"Soyad","Kaygun"},
    {"Yas",25},
    {"Numara", 123456}
 });
 
}

 

Öğrenci düzenleme fonksiyonunda ise QueryDocument ile Where koşulunu sağlayarak hangi kayıtları güncelleyeceğimizi bildiriyoruz. UpdateDocument komutu ile hangi sütuna ne değer güncelleyeceğimizi belirtiyoruz.

static void OgrenciDuzenle()
{
 MongoClient client = new MongoClient();

 MongoServer server = client.GetServer();

 MongoDatabase db = server.GetDatabase("Ogrenciler");

 var ogrenciler = db.GetCollection("Ogrenci");

 var sorgu = new QueryDocument {{ "Numara",123456}};

 var guncelle = new UpdateDocument{ { "$set", new BsonDocument("Soyad", "Sarıkaya") } };

 ogrenciler.Update(sorgu, guncelle);
}

 

Öğrenci silme işlemi

static void OgrenciSil()
{
 MongoClient client = new MongoClient();

 MongoServer server = client.GetServer();

 MongoDatabase db =server.GetDatabase("Ogrenciler");

 var ogrenciler = db.GetCollection("Ogrenci");

 var sorgu = new QueryDocument { { "Numara",123456} };
 
 ogrenciler.Remove(sorgu);
}

Öğrenci listeleme işlemi

static void OgrenciListele()
{
 MongoClient client = new MongoClient();
 
 MongoServer server = client.GetServer();
 
 MongoDatabase db = server.GetDatabase("Ogrenciler");
 
 var ogrenciler = db.GetCollection("Ogrenci");
 
 var liste = ogrenciler.FindAll();
 
 foreach (var ogr in liste)
 {
  Console.WriteLine(ogr["Ad"] + " " + ogr["Soyad"]);
 }
}

“C# ile mongoDB Bağlantısı (Insert, Update, Delete, Select işlemleri)” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.